vontour

เมืองคาซาบลังก้า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงามและมีมนต์คลังอย่างมากของประเทศโมร็อกโก ซึ่งเมืองแห่งนี้นั้น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นกร็องกาซาบล็องกา โดยตัวเมืองแห่งนี้ จะตั้งห่างจากเมืองหลวงของประเทศ อย่างเมืองราบัต ประมาณ 80 กิโลเมตร เมืองนี้นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Hassan II Mosque) หรือจะเป็น Quartiers des habous ควอเตอร์เยอร์ฮาบูล

เมืองคาซาบลังก้า

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เมืองคาซาบลังก้า

สำหรับ สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Hassan II Mosque) เป็นหนึ่งในสุเหร่าที่สร้าขึ้น เพื่อ เฉลิมฉลองที่องค์กษัตริย์ฮัสซันที่ 2มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยสุเหร่าแห่งนี้ ถือเป็นสุเหร่า ที่มีความสวยงามอลังการ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งที่มีความสวยงาม ขนาดของตัวสุเหร่าที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งขนาดรองจากสุเหร่าที่เมืองเมกกะ โดยลักษณะของสุเหร่านั้น จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 200 เมตร กว้าง 100 เมตร และส่วนที่เป็นจุดเด่นของสุเหร่านั้น คือหอสูงที่มีความสูงถึง 200 เมตร เรียกได้ว่าเป็นหอสูงที่มีความสูงที่สูงที่สุด ที่สำคัญที่นี่นั้น ถือเป็น สถานที่ที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีสามารถบรรจุคนได้มากถึง 25,000 คน

vontour

และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจของเมืองนี้ นั่นก็คือ Quartiers des habous ควอเตอร์เยอร์ฮาบูล เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับใครก็ตามที่มีความต้องเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ เพราะที่นี่คือ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะคล้ายกับตลาด ที่มีลักษณะเป็นแถว ร้านค้าต่าง ๆ จะมีการจัดตั้งที่ตัวอาคารเหล่านั้น โดยสินค้าที่มีการขายที่นี่นั้น โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น เสื้อผ้า และผ้าแบบต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงเครื่องประดับต่าง ๆ ก็มีด้วยเช่นกัน หรือถ้าใครต้องการรับประทานอาหาร ที่นี่ ก็มีให้บริการหลากหลายร้าน เรียกได้ว่า นอกจากมาเที่ยวชมเมือง ได้ทานอาหารอร่อย ๆ แล้วนั้น ยังอาจจจะได้รับของฝากติดไม้ติดมือไปจากที่นี่ด้วยก็ได้

แชร์โฟสนี้