• สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก – แช่ออนเช็น – ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิทาเกะ
  • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เจดีย์ชูเรโตะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป – สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ
  • เมืองเก่าคาวาโกเอะ ตรอกขนมหวาน ถ่ายรูปหอระฆังเมือง – ศาลเจ้าแห่งความรักฮิคาวะ -มิตซุยเอาท์เล็ต
  • วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ย่านฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งชิบุย่า 
รหัส 044-3461
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
37,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอินชอน

19.00 .

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4เคาน์เตอร์สายการบิน จินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

22.25 .

บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอินชอน โดยเที่ยวบิน  LJ 004 เพื่อทำการเปลี่ยนเที่ยวบินไป ยัง ท่าอากาศยานนาริตะ

 

 

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก - แช่ออนเช็น

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ

นำท่านเดินทางสู่ สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบที่มี สวนดอกทิวลิปและกังหันลมไสตล์เนเธอร์แลนด์ ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ โดยจะมีการจัดงานเทศกาลสวนทิวลิป ที่จะมีการปลูกดอกทิวลิปหลากสีสัน มากกว่า 7 แสนต้นจากกว่า 100 สายพันธ์ ทำให้เป็นทุ่งดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยงานนี้จะจัดในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงกลาง-ปลายเดือนเมษายนของทุกปี

หมู่บ้านน้ำใส คือหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 8 บ่อ แต่ละบ่อมีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นได้ถึงบริเวณก้นบ่อน้ำ ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ… บริการอาหารค่ำ เมนู บุฟเฟต์นานาชาติ

วันที่ 3
ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เจดีย์ชูเรโตะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่

ต้องการขึ้นมาชม สักการะศาลเจ้าโคมิทาเกะ ศาลเจ้าโคมิทาเกะเป็นศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ แลนมาร์คสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยามานาชิ

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย

เที่ยง… บริการอาหารกลางวัน เมนู ปิ้งย่าง

เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ(Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน(Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น

ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจุกุ ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อในโตเกียว แหล่งรวมช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เมืองชินจูกุยังคงเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการถือกำเนิดของ Disney  FLAGSHIP TOKYO แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ค่ำ… เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 4
สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ ตรอกขนมหวาน ถ่ายรูปหอระฆังเมือง ศาลเจ้าแห่งความรักฮิคาวะ -มิตซุยเอาท์เล็ต

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนอุเอโนะ คือแหล่งท่องเที่ยวทรงเสน่ห์ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะอันเขียวขจี ที่ย่านอุเอะโนะรับรองว่ามาแล้วไม่ใช่นั่งพักผ่อนเพลินๆเฉยๆแน่นอนเพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงสวนธรรมดาๆ แต่ข้างในบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆ โดยภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน

ตลาดอะเมโยโกะ เป็นแหล่งชอปปิ้งในย่านอุเอะโนะ ที่ละลายทรัพย์นักท่องเที่ยวได้ดี มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง ขนม อาหารแห้ง ของสด อาหารทะเล ฯลฯ ลักษณะร้านในตลาดอะเมโยโกะจะเป็นตึกแถวสองข้างทางเดิน ขนานคู่ไปกับรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร รวมร้านค้ากว่า 400 ร้าน

เที่ยง… มอบคูปองอาหาร 1,000เยน เพื่อสะดวกในการเลือกสรรเมนูที่หลากหลายในตลาด

เมืองเก่าคาวาโกเอะ คือเมืองเก่าในสมัยเอโดะที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณตั้งแต่ในอดีตให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยเมืองนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะและยังเป็นศูนย์รวม ขนมหวาน มากมายอีกด้วย… ถ่ายรูปหอระฆังเมือง หอระฆังที่สร้างจากไม้มีความสูง 16 เมตร นักท่องเที่ยวที่มาเยือนคาวาโกเอะจะถ่ายภาพที่ระลึกกันที่บริเวณนี้

ศาลเจ้าแห่งความรักฮิคาวะ ศาลเจ้าเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานที่ว่ากันว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1,500 ปีที่แล้ว เทวาลัยหลักซึ่งได้รับการแกะสลักอย่างประณีตนั้นถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดไซตามะ ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าห้าองค์ เทพเจ้าเหล่านี้เป็นสมาชิกภายในครอบครัวทั้งหมดและมีเทพเจ้าที่เป็นคู่สามี-ภรรยาอยู่สองคู่ จึงทำให้มีการกล่าวกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ช่วยในเรื่อง “ความกลมเกลียวในชีวิตสมรสและการผูกดวง-ความรัก”

มิตซุยเอาท์เล็ต ห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีร้านค้ามากถึง 308 ร้าน ถือเป็นหนึ่งในเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในอาณาบริเวณรอบมหานครโตเกียวมีร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย เช่น GUCCI, ARMANI, Disney store, UNITED ARROWS LTD, LEGO, Vivienne Westwood, earth music&ecology super premium store

ค่ำ… เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 5
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ย่านฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งชิบุย่า

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดอาซากุสะ วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่นเป็นจุดถ่ายรูปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียวคนเลยเรียกกันจนติดปากว่าวัดอาซากุสะ แถมตัวอักษรคันจิของชื่อวัดก็เป็นตัวเดียวกันกับชื่อย่านอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกัน

ถนนคนเดินนากามิเสะ หรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่า ถนนช้อปปิ้งนากามิเสะ แค่ชื่อนี่ก็ชัดเจนแล้วว่าสายช็อปปิ้งต้องชอบแน่ๆ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ภายในของวัดนั่นแหละ

โตเกียวสกายทรี หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

เที่ยง… เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย       

ฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระจักรพรรดินีแห่งยุคเมจิ ที่ครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิ์เมจิสิ้นพระชนม์  ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องที่อยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิ์เมจิ

ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวัน

ค่ำ… เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย    พักที่ Keisei Hotel Miramare หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานอินชอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

11.00น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอินชอน โดย สายการบิน จินแอร์ โดยเที่ยวบินที่ LJ 202

14.00น.  เดินท่างถึงท่าอากาศยานอินชอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี สินค้าราคาถูก ในสนามบิน

17.50น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน จินแอร์ โดยเที่ยวบินที่ LJ 003

21.10น.  เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2023/02/รูปภาพ2-11-scaled.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2023/02/รูปภาพ2-11-scaled.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2023/02/รูปภาพ2-38.png