จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
แวะถ่ายภาพ จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง
เก็บภาพ และเดินชมความสวยงาม ของ ทุ่งดอกทานตะวัน
เช็คอิน ไร่ทรัพย์ประยูร
นั่งรถรางชม สันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ชมทะเลหมอกและแสงเช้าที่ จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง
นมัสการ “พระหินลาวา” ณ วัดถ้ำกระบอก
เพลิดเพลินตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ๆ ตลาดหัวปลี
กราบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
มหาเจดีย์ ๕๐๐ ยอด พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ

vontour
รหัส 018-0404
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – สถานีรถไฟชุมทางสระบุรี - Unseen รถไฟลอยน้ำ – สถานีโคกสลุง - จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง - ทุ่งดอกทานตะวัน ไร่คุณรำยอง – ไร่ทรัพย์ประยูร – นั่งรถราง ชมสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ

05.15 น. : คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หอการค้า ตรงข้าม ปั๊ม ปตท.) พร้อมบริการอาหารว่าง

05.30 น. : ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟชุมทางสระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ

08.36 น. : นำท่านเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่921 ชั้น 3 ที่นั่งพัดลม ออกเดินทางสู่ Unseenรถไฟลอยน้ำและนำท่านลงถ่ายรูปกับจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก่อนที่ท่านจะได้นั่งรถไฟที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบ และขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน มีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจประมาณ 30 นาที ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สถานีโคกสลุง ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าพื้นเมืองที่ชาวบ้านนำมาตั้งวางขายให้แก่ผู้มาเยือน

จากนั้น เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม นำท่านแวะถ่ายภาพ จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง เป็นจุดชมวิวเส้นทางรถไฟ ที่เราเพิ่งนั่งผ่านมาเมื่อเช้า ตั้งอยู่ในตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม เส้นทางรถไฟในบริเวณนี้วิ่งเลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีทัศนียภาพที่กว้างใหญ่สวยงาม ช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน น้ำในเขื่อนลดระดับ ทำให้น้ำแห้งขอดมองเห็นพื้นหญ้าสีเขียวสลับกับแอ่งน้ำ กลายเป็นจุดชมวิวทางรถไฟที่สามารถขับรถเข้าไปถ่ายรูป หรือนั่งเล่นพักผ่อนปิคนิคชมวิวสะพานข้ามรถไฟได้ ให้ท่านได้แวะเก็บภาพบนเส้นทางรถไฟได้ ตามอัธยาศัย (หากต้องการเห็นรถไฟวิ่งบนเส้นทางนี้ ต้องมาประมาณ 15.00-15.30 น. ต้องเช็คเวลากับสถานีโคกสลุงอีกครั้ง)

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านสู่ ทุ่งดอกทานตะวัน ไร่คุณรำยอง ชมความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันขนาดใหญ่ กว่า 75 ไร่ ที่มีภูเขาเป็นฉากหลัง และมีพร็อพให้ถ่ายรูปอีกเพียบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพ และซื้อของฝากตามอัธยาศัย (ความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวัน ขึ้นกับ สภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่นๆ กรณีที่ทุ่งดอกทานตะวันไร่ปุบผชาติไม่สามารถเข้าชมได้ อาจเปลี่ยนเป็นไร่อื่น หรือชมสวนดอกไม้ชนิดอื่นแทน)

นำท่านสู่ ไร่ทรัพย์ประยูร แหล่งเที่ยวในลพบุรีที่เน้นในความสง่างามวิวทิวทัศน์ที่ดี แถมเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวหลายๆคนนั่นคือ ไร่ทรัพย์ประยูร พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเฟิร์น ที่มีขนาดกว้างใหญ่มหาศาล ได้มีพื้นที่อยู่ อ.พัฒนานิคม และไม่ไกลจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สักเท่าไหร่ โดยเฉพาะที่เที่ยวแห่งนี้จะมีร้านคาเฟ่ ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ และล้อมรอบด้วยสวนดอกไม้ประดับอย่างสวยงามมีเฟิร์นเป็นสีเขียวขจี ที่สวยมากเลยทีเดียว

นำท่าน นั่งรถราง ชมสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยจะเป็นรถรางที่ใช้รถไถลากไปแบบเรื่อยๆ ตามสันเขื่อนที่ผ่านจากเขต จังหวัดลพบุรี ไปจนถึง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีเลย เรียกได้ว่านั่งรับลม ชมวิวของเขื่อนกันได้แบบเต็มอิ่มเลยค่ะ ระหว่างทางนั้น รถรางจะวิ่งไปจนถึงจุดพักบริเวณพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ คือ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย หรือ หลวงปู่ป่าสัก ที่จะให้นักท่องเที่ยวแวะลงไปกราบสักการะและถ่ายรูปกัน นำท่านเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท ต้นคูณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

18.00 น. : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง – วัดถ้ำกระบอก – วัดพระพุทธบาทฯ -ตลาดหัวปลี - วัดป่าสว่างบุญ - กรุงเทพ

05.30 น. : ปลุกท่านตื่นก่อนอรุณรุ่ง นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง จุดชมวิวลับๆ ในจังหวัดลพบุรี วิวเขื่อนป่าสักแบบพาโนรามา ในยามเช้าจะได้เห็นทะเลหมอกและแสงเช้าด้วย และในช่วงสายๆ จะเผยให้เห็นวิวของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในมุมกว้างแบบพาโนรามา พร้อมกับความเขียวขจีของเมืองลพบุรี ที่ทอดยาวไปจรดกับภูเขาอีกฝาก เป็นวิวที่สวยงามไม่น่าเชื่อว่าใกล้กรุงเทพฯ แค่นี้จะมีมุมสวยๆ แบบนี้อยู่ด้วย

08.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านนมัสการ “พระหินลาวา” ณ วัดถ้ำกระบอก เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหิน แล้วนำมาหล่อด้วยความร้อนสูง จนละลายกลายเป็นลาวา และขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางเทือกเขา มีพระอิริยาบถต่าง ๆ มากมายหลายองค์ให้กราบนมัสการ นำท่านสู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็น รอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้าง ต่อเติมกันอีกหลาย สมัยและยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 เซนติเมตร เมื่อครั้นเสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาท

12.00 น. : จากนั้นเที่ยวชม ตลาดหัวปลี เป็นตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมได้น่ารัก มีจุดให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในตลาดเย็นสบาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ สวนไผ่ และนาบัว ครบครันด้วยสินค้าโอทอปที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ทั้งของกิน ของใช้ ผักพื้นบ้าน และผักปลอดสารพิษ ให้ได้เดินช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน
พร้อมเลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดป่าสว่างบุญ ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย เนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ ประชาชนนิยมมาปฏิบัติธรรมในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ สิ่งที่โดดเด่นของวัด คือมหาเจดีย์นับรวมกันได้ ๕๐๐ ยอด มีชื่อเต็มว่า “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” มีเจดีย์องค์ประธาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เมตร มีทั้งหมด ๙ ชั้น มีบริวาร ๕๐๐ องค์ เจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กตั้งลดหลั่นกันลงมาอยู่รอบๆทิศตัวองค์เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบ สวยงามประณีตเคลือบสีทอง ทั้งหมดทุกองค์ผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธานประดับกระจกทับทิม โดยรอบสวยงาม มีภาพพระธาตุเจดีย์สำาคัญๆ ทั่วประเทศไทยประดับไว้ด้านบนภายในองค์เจดีย์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาลอินเดีย ศรีลังกาและสาธารนุชน มาร่วมบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง ๕๐๐ ยอด รวมทั้งได้นำาพระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล และของมีค่ามาสักการะบูชาจำานวนมากบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์ประธาน เลือกซื้อของฝาก และได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข
 • ค่ายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกัน    อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัท คืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าจ่ายมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15  ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
ช่วงเดินทาง
29/01/2022 30/01/2022
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลพบุรี รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เดินทาง 29/01/2022 30/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 700 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 5 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 39,900 บาท
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 9 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 64,800 บาท
  • เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์
  • 2 วัน 1 คืน
  เริ่มต้น 3,444 บาท
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 4 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 22,400 บาท