ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475-Akha Farmville -Yayo Café-ไฮเดรนเยียซัง แม่มอญ – ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-แม่สลอง101กรีนที-ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ-ผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้-สวนคุณปู่ Life Museum คาเฟ่ผาหมี-ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค

vontour
รหัส 003-0388
วันที่เดินทาง
ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,555 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475-Akha Farmville -Yayo Café-ไฮเดรนเยียซัง แม่มอญ-เมืองเชียงราย

05.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.55น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงสายการบินAirAsia เที่ยวบินที่ FD3199

08.30น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวÜเที่ยวชมวิวดอยช้างสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของแนวภูเขาน้อยใหญ่ได้อย่างสวยงาม แวะจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ชมวิวทิวทัศน์ได้แบบพาโนราม่าอย่างสวยงาม  แวะจุดชมวิว หลัก กม.ที่ 5+475 บริเวณบ้านแสนเจริญ เป็นเนินขนาดกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้าน มีร้านค้าชาวเขาเผ่าอาข่าขายสินค้าเกษตร จำหน่ายกาแฟสด สองข้างทางมีทิวทัศน์งดงาม  แวะAkha Farmville แลนด์มาร์คใหม่ แม่สรวย เป็นฟาร์มน้องแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวบนวิวเขาสูงสวยงาม (รวมค่าเข้าชมแล้ว) แวะYayo Café ร้านคาเฟ่วิวสวยบนดอยช้าง อิสระให้ท่านจิบกาแฟยลทิวทัศน์

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) อาหารอาข่า ชมทัศนียภาพความงดงามของดอยแม่มอญ มองทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อนสัมผัสอากาศเย็น นำท่านเช็กอินสวนไฮเดรนเยียซัง จุดถ่ายรูปแห่งใหม่ ชมวิวทิวทัศน์สวยๆทัศนียภาพที่งดงามแบบ360องศา (รวมค่าบำรุงสถานที่แล้ว) เดินทางสู่เมืองเชียงราย

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าที่พักแรม

วันที่ 2
ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-แม่สลอง101กรีนที-ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ -ผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้-สวนคุณปู่ Life Museum คาเฟ่ผาหมี-ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน-เมืองเชียงราย

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) เดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลอง นอกจากนี้จะมีต้นพญาเสือโคร่งที่ขึ้นอยู่ริมถนนออกดอกสวยงาม (ดอกซากุระ/ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเพียงปีละครั้ง การบานขึ้นอยู่กับธรรมชาติและสภาพอากาศ) ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน มีมุมนั่งเล่น ถ่ายรูปสวยๆ แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งของดอยแม่สลอง แม่สลอง101กรีนที อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากชมวิวไร่ชา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิวดอยช้างมูบซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ Üบ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขาที่สวยงาม ร้านกาแฟภูผาฮี้ มีวิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน้า ชมวิวจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ชมความงดงามวิวภูเขาที่สวนคุณปู่ Life Museum คาเฟ่ดอยผาหมี ร้านกาแฟเล็กๆในหุบเขาอยู่ระหว่างผาฮี้และผาหมี เป็นคาเฟ่ที่มีความเขียว ชุ่มฉ่ำ สายหมอกคลอเคล้า ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซ้อน จุดเที่ยวมี 2 โซน โซนที่ 1 ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูน ให้ท่านชมบริเวณปากถ้ำที่มีศาลเจ้าแม่นางนอน ชมอนุสาวรีย์จ่าแซม ผู้เสียสละในปฏิบัติการ โซนที่ 2 ขุนน้ำนางนอน หรือสระขุนน้ำมรกต อิสระถ่ายภาพ เดินทางกลับสู่เมืองเชียงราย

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าที่พักแรม

วันที่ 3
วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) เดินทางสู่วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา ศิลปะประยุกต์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าหลัก  ชมสถาปัตยกรรม ความงดงามที่วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิมชัย จิตรกรชาวเชียงราย สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต อุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตร

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ มีการปลูกพืช/ดอกไม้หลายชนิดอิสระถ่ายรูปสวยงาม สามารถนั่งรถรางชมบรรยากาศหรือชมดอกไม้ได้ (ทัวร์ไม่รวมค่ารถราง) ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง

18.25น. บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3210

19.45น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท,20กิโลกรัมเพิ่ม 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดติดต่อแจ้งบริษัททัวร์อย่างน้อย10วันก่อนเดินทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 800 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
05/02/2022 07/02/2022
จำนวน
ราคา
7,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย แม่สรวย ดอยช้าง แม่สลอง สิงห์ปาร์ค
เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/02/2022 21/02/2022
  จำนวน
  ราคา
  7,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย แม่สรวย ดอยช้าง แม่สลอง สิงห์ปาร์ค
  เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/02/2022 27/02/2022
   จำนวน
   ราคา
   7,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย แม่สรวย ดอยช้าง แม่สลอง สิงห์ปาร์ค
   เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • ก.ย.66 - ธ.ค.66
    • 6 วัน 4 คืน
    เริ่มต้น 38,888 บาท
    • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
    • 8 วัน 5 คืน
    เริ่มต้น 44,900 บาท
    • ก.พ.65 - มี.ค.65
    • 4 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 8,999 บาท