• ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุกบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ – นั่งรถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์
 • ลงกระเช้าเดินทางไปเมืองดานัง – ช้อปปิ้งอัญมณี – MARINA CAFE – ถ่ายรูปสะพานมังกร
 • ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งร้านเยื่อไม้ไผ่หมู่บ้านหินอ่อน – เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอันนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๋มทาน
 • HANOI MEMORIES LAND– ชมการแสดง IMPRESSSION SHOW – ช้อปปิ้งตลาดฮาน
รหัส 089-3149
วันที่เดินทาง
พ.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุกบานา ฮิลล์

08.00 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ หลังจาก CHECK IN และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

อิสระให้ท่านพักผ่อนกับบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เติมความสดชื่นก่อนเดินทาง ใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก่อนขึ้นเครื่อง

10.55 น. : ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง

12.45 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ดานัง (DANANG) เมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 4 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินท์ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

นำท่านสู่ เขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) ภูเขาแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นมาใหม่ ทั้งโรงแรมที่พักวัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม้ พร้อมกับสะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่

HILIGHT!! นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลก โดยเวิลด์เรคคอร์ด WORLD RECORD ประเภท NON STOP กระเช้านี้มีความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลางถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม

อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บนสะพานโกลเด้นบริดจ์ (สะพานมือสีทอง) สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ

นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดเหวี่ยงที่ “Fantasy Park” สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอยู่บนเขาบานาฮิลล์ Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากนวนิยายเรื่อง “Journey To The Center of the Earth” และ “Twenty Thousand under the Sea” รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาผจญภัยแนวแอดเวนเจอร์ มีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกัน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์) (1)

วันที่ 2
สวนดอกไม้ – นั่งรถรางขึ้นเขา ชมอุโมงค์เก็บไวน์ – ดานัง – ช้อปปิ้งอัญมณี - MARINA CAFÉ – สะพานมังกร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

นำท่านชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตาม

ใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ พร้อมให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวบานาฮิลส์ สามารถถ่ายภาพได้สวยงามตลอดเส้นทาบนยอดเขาบานาฮิลล์ อุโมงค์เก็บไวน์เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 – 20 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส

จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร (3)

หลังอาหารนำท่านอิสระช้อปปิ้งร้านหยกและอัญมณีต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ Cafe’ Son tra marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนมต่างๆ) กรณี Cafe’ ปิด หรือไม่พร้อมให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟแห่งใหม่แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร (4) พิเศษเมนู! Lobster (เสิร์ฟโต๊ะละ 1 ตัว)

วันที่ 3
ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งร้านเยื่อไม้ไผ่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เยี่ยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๋มทาน – HANOI MEMORIES LAND ชมการแสดงสุดอลังการ Impression show

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

นำท่านเดินทางสู่วัดหลินอึ๋ง (LINH UNG PAGODA) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง อยู่บนคาบสมุทรเซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวัดนี้คือเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สีขาว ที่มีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหน้าออกไปทางทะเล และหันหลังให้ภูเขาคอยปกป้องคุ้มครองวัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพร

จากนั้นนำท่านชมร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื่อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนาม ภายในท่านจะได้พบกับงานแกะสลักด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง

อิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตถศิลป์ภายในตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร (6)

จากนั้นเที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN)

ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม “ถนนตรันฝู” สองฝั่งเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย

จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านกั๋มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” ล่องเรือไปตามสายน้ำ ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาที

นำท่านเดินทางสู่ Hoi An Memories Land ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Hoai อันเงียบสงบ เมื่อมาถึงรีสอร์ทแล้วท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมสองสไตล์ของฮอยอัน ทั้งแบบโบราณและแบบสมัยใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และงานศิลปะที่น่าตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคารภายในโรงแรมที่พัก (7)
นำท่านชมการแสดง Impressions Of Hoi An Memories โชว์สุดอลังการที่มีชื่อว่า “ความทรงจำแห่งเมือฮอยอัน” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ นักแสดงชายและหญิงกว่า 500 ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจ

(การแสดงโชว์ Impressions Of Hoi An Memories เริ่มตั้งแต่ 20.00-21.00 น.)

วันที่ 4
ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)

นำท่านเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน  แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก
รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือ บั๋นหมี่ (BANH MI) (เสิร์ฟท่านละ 1 ชิ้น)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.35 น. : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG948 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง

15.25 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ……..

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ- ดานัง – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 1. เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา)
 • มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์, หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ  

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • 1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้

 1. เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น)
 • มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น)
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ระบบจะทำการตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติ
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  • เงื่อนไขยกเลิกการจอง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้
  • เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามรถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1

 1. เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ
  ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะนำ

เหตุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะสิ้นสุดลง
โปรดตรวจสอบ
Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ