• ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือสะพานทอง) –ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
  • โรงไวน์ – สวนสนุก FANTASY PARK  – ร้านขนมพื้นเมือง – โบสถ์ลูกไก่สีชมพู – สะพานมังกร
รหัส 049-3588
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - ก.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ