• ไหว้พระ 9 วัด – รับประทานอาหารกลาง ครัวคุณกุ้ง 
  • รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ Smile Riverside
รหัส 088-3766
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - มิ.ย.66
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,900 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 52,900 บาท
  • พ.ค.66 - ก.ย.66
  • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 31,900 บาท