• รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัสฟูด 
  • รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราษ Smile Riverside
รหัส 088-3765
วันที่เดินทาง
เม.ย.66 - มิ.ย.66
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,900 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • ธ.ค.66 - ม.ค.67
  • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 56,850 บาท
  • เม.ย.65 - ต.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,555/คู่ บาท