• สังขละ
 • หมู่บ้านอีต่อง เหมืองปิล๊อค
 • ทางรถไฟสายมรณะ
 • ช่องเขาขาด
 • เมืองบาดาล 1 ใน UnSeen Thailand
 • สะพานมอญ
 • ต้นจามจุรียักษ์
รหัส 088-9273
วันที่เดินทาง
เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
เมืองกาญจน์ – ทางรถไฟสายมรณะ – ช่องเขาขาด ช่องไฟนรก – สังขละบุรี

05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า นำคณะออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้วีไอพี ก่อนขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA ไกด์จะแจกชุดอุปกรณ์  Safety Hygiene Travel Kit ให้กับทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด

บริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง แบบ New Normal)

08.00 น.   เดินทางถึง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นำท่านไปชม ถ้ำกระแซ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่หลบภัยของทหารญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมและสัมผัสกับ ทางรถไฟสายมรณะ นำท่านเดินไปบนรางรถไฟที่คดเคี้ยวน่าหวาดเสียวยิ่งนักเพราะรางรถไฟนั้นวางอยู่บนตอหม้อที่เป็นเสาไม้อายุกว่าเกือบร้อยปี (สงครามโลกครั้งที่ 2. ยุติไปเมื่อปี 1945 ถึงปัจจุบันนี้ 2021-1945 = 76 ปี) โดยด้านหนึ่งเป็นหน้าผาหินของภูเขา ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลอย่างเชี่ยวกราก ถ้ายืนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยบริเวณนี้จะมีความสวยงามมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทางรถไฟที่คดโค้ง เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพสวยๆ กัน

09.00 น.   นำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.สังขละบุรี (ระยะทางประมาณ 180 กม. ใช้เวลาการดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นทางขึ้นเขา และคดโค้ง) ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ หรือ ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก ท่านจะได้ชมความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่ 2. จากทางวีดีทัศน์ และท่านจะได้ชมสถานที่จริงของการสร้างทางรถไฟโดยการเจาะภูเขาด้วยมือเปล่าๆ ของเชลยศึก

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมพรไพลิน รีสอรท  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางไปเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะ ( วัดใหม่ ) ซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะแบบพม่า เคารพร่างของ หลวงพ่ออุตมะ ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่วิหารภายในวัด ชมพระพุทธรูปหินอ่อน และ งาช้างแมมอธ จากนั้นนำท่านไปชม มหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง ซึ่งเป็น พระธาตุประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ให้ท่านได้สะเดาะเคระห์ และไหว้พระประจำวันเกิดตามประเพณีความเชื่อของชาวมอญ

17.00 น.   จากนั้นนำท่านลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองบาดาล 1 ใน UnSeen Thailand ชม ซากปรักหักพังของ วัดวังก์วิเวการามเดิม ( วัดหลวงพ่ออุตตมะ วัดเก่า ) ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำหลังจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ ในปัจจุบัน  จากนั้นให้ทุกท่านเดินชมสะพานมอญ ดูวิถีชีวิตของชาวมอญในยามเย็น

18.00 น.   ต่อจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าของชาวบ้านที่ ถนนคนเดินสังขละบุรี สนุกสนานเลือกซื้อของกินที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสังขละ นั่นก็คือ เครื่องในหมูต้มพะโล้เสียบไม้ หรือ หมูจุ่มพม่า ภาษาพม่าเรียกว่า แวดตาโดวโท

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2
สังขละบุรี - ทองผาภูมิ - SKY WALK เขื่อนวชิราลงกรณ์ - บ้านอีต่อง - น้ำตกจ๊อกกระดิ่ง

05.00 น.   ปลุกทุกท่านให้เปลี่ยนชุดเป็นหนุ่มสาวชาวมอญ นำท่านไปตักบาตรเช้าตามประเพณีชาวมอญชม สะพานมอญ ที่คนทั่วไปรู้จักกันดี ชมวิถีชีวิตของชาวมอญในหมู่บ้านมอญ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.   เช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ท เดินทางกลับสู่ตัวเมืองกาญจน์ ตามเส้นทางเดิม

11.00 น.   นำคณะเยี่ยมชม เขื่อนวชิราลงกรณ์ ชมสันเขื่อน ชม SKY WALK ใหทุกท่านสนุกสนานกับการถ่ายรูปมุมสวยๆ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00 น.   หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อขึ้นไปยัง หมู่บ้านอีต่อง เหมืองปิล๊อค น้ำตกจ๊อกกระดิ่ง หมู่บ้านอีต่องเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนไทยพม่า ทางฝั่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีการทำเหมืองแร่มาแต่สมัยโบราณ โดยมีผู้ประกอบการทำเหมืองแร่หลายแห่งในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้เหมืองแร่ได้ปิดตัวลงไปแล้วเหลือไว้เพียงสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านอีต่องเท่านั้น ซึ่งที่นี่ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ซุกซ่อนอยู่หลังม่านหมอกของจังหวัดกาญจนบุรีเลยทีเดียว

14.00 น.   นำทุกท่านแวะเที่ยวชม และสนุกสนานกับการเล่นน้ำตก ที่ น้ำตกจ๊อกกระดิ่ง น้ำตกที่มีความโดดเด่นสวยงามแปลกตา เป็นน้ำตกอยู่ท่ามกลางหุบเขา เป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง

15.00 น.   เดินทางถึง หมู่บ้านอีต่อง ให้ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก มหัตกีรติ โฮมสเตย์ ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังจากนั่งรถข้ามเขามาหลายลูก

17.00 น.   นำทุกท่านขึ้นเขาไปเที่ยวยังจุดชมวิว เนินช้างศึก (เปลี่ยนรถเป็นรถสองแถวของหมู่บ้าน นั่งได้คันละ 10 คน)

เนินช้างศึก เป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ที่ตั้งอยู่ในค่าย ตชด. ในเขตพรมแดนไทย-พม่า ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์รอบตัวแบบ 360 องศา โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะมีหมอกปกคลุมตามยอดเขา จึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของ จ.กาญจนบุรี

18.00 น.   บริการอาหารเย็น เมนูพิเศษ หมูกระทะร้อนๆ กินไปชมวิวไป วิวสระน้ำกลางหมู่บ้านที่สวยงามยามค่ำคืน หลังอาหารส่งทุกท่านเข้านอน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3
อีต่อง - ทองผาภูมิ - เมืองมัลลิกา - ต้นไม้ยักษ์ - ช้อปปิ้งของฝากเมืองกาญจน์ - กทม.

06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมสูดกลิ่นอายวัฒนธรรมของผู้คนใน ตลาดบ้านอีต่อง หมู่บ้านของชาวไทยเชื้อสายพม่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ยังคงมีวิถีชีวิตอันงดงาม นำท่านไปตักบาตรเช้าตามประเพณีของชาวพม่ารามัญ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเจ้นี

08.00 น.   เช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ท เดินทางกลับสู่ตัวเมืองกาญจน์ ตามเส้นทางเดิม

11.00 น.   นำคณะเยี่ยมชมเมืองมัลลิกา  เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124  ที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะพาให้ทุกท่านไปย้อนคืนสู่อดีตอันหอมหวานของเมืองไทยในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งจำลองบ้านเรือน ตลาดร้านค้า พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายชุดไทย เดินชมเมืองในแบบย้อนยุค

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ อาห้องอาหารในเมืองมัลลิกา(แบบบุฟเฟต์)

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ต้นจามจุรียักษ์ หรือ ต้นก้ามปู เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของต้นจามจุรียักษ์ต้นนี้ ต้นจามจุรียักษ์นี้ มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบเลยทีเดียว พุ่มที่บานออกมานั้น ขนาดกว่า 25 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 เมตร และสูงกว่า 20 เมตร ในปัจจุบันนี้จะหาต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนี้ไม่มีอีกแล้วต้องมาที่ กาญจนบุรี ก่อนอำลาจากเมืองกาญจน์บ้านขุนแผน ให้ท่านแวะซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของเมืองกาญจน์ เช่น วุ้นเส้นท่าเรือ ทองม้วนสด และทองม้วนนานาชนิดมีให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย สมกับชื่อเมืองแห่งทองม้วน

18.00 น.   เดินทางถึง กทม. นำส่งทุกท่านกลับถึงหน้าประตูบ้านด้วยความปลอดภัย และสะดวกสบายที่สุด

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถตู้วีไอพี พาเที่ยวตามโปรแกรม และรับส่งถึงหน้าประตูบ้าน
 2. ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม (กลางวัน 3มื้อ เย็น 2มื้อ เช้า 3มื้อ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 5. ค่าเรือนำไปชมวัดจมน้ำ
 6. ค่าชุดอาหารตักบาตรเช้า พร้อมชุดมอญชาย หญิง
 7. ค่าเข้าเมืองมัลลิกา พร้อมค่าชุดไทยชาย หญิง
 8. วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,
 9. วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 11. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำการเดินทางท่านละ 500 บาท พร้อมรายชื่อ-สกุล และเบอร์โทรผู้เดินทาง
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วันทำการ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • กย.65 - ธค.65
 • 12 วัน 9 คืน
เริ่มต้น 94,999 บาท
 • พ.ย.-ธ.ค. 66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 78,560 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 77,000 บาท
 • ธ.ค.66 - ม.ค.67
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 56,850 บาท