• วัดไร่แตงทอง
 • วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน)
 • วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก)
 • วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง
 • วัดบางพระ หรือวัดปากคลองบางพระ หลวงพ่อเปิ่น
 • วัดศรีมหาโพธ์ ไหว้พระนอน หลวงพ่อแดง แสงกายสิทธิ์
 • วัดศีรษะทอง หรือวัดพระราหู
 • วัดกลางบางแก้ว หรือวัดคงคาราม
 • วัดใหม่สุปดิษฐาราม หรือวัดใหม่ริมจวน
รหัส 088-9294
วันที่เดินทาง
เดินทางทุกวัน
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ไหว้พระ 9 มงคลสถานศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนทวารวดี

06.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า

07.00 น.   นำคณะออกเดินทางสู่ จ.นครปฐม โดยรถตู้วีไอพี ก่อนขึ้นรถเจ้าหน้าที่ต้องทำการ ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA ออกเดินทางตามเส้นทางสายมหามงคล ร่วมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้พระตามวัดต่างๆ ที่เป็นมงคลสถานทั้ง 9 แห่ง อันได้แก่

วัดที่ 1. วัดไร่แตงทอง

 • นมัสการหลวงปู่หลิว และพญาเต่าเรือน
 • สะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาด้วยการลอดท้องเต่าเรือน ขอโชคลาภและการค้าขาย

วัดที่ 2. วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน)

 • นมัสการหลวงปู่แผ้ว เทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสน และท้าวเวสสุวรรณ
 • ชมความสวยงาม และอลังการของวัดรางหมัน

วัดที่ 3. วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก)

 • นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ และหลวงพ่อมงคลนิมิตร
 • ชมพระพุทธรูปปางสมเด็จองค์ประถมทรงเครื่อง ศิลปะแบบล้านนา

วัดที่ 4. วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง

 • นมัสการหลวงพ่อสมหวัง ขอพรให้สมดังใจหวัง โดยเฉพาะเรื่องความรัก
 • ชมพระพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมาร

วัดที่ 5. วัดบางพระ หรือวัดปากคลองบางพระ หลวงพ่อเปิ่น

 • นมัสการหลวงพ่อเปิ่น
 • ชมอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี

วัดที่ 6. วัดศรีมหาโพธ์ ไหว้พระนอน หลวงพ่อแดง แสงกายสิทธิ์

 • นมัสการหลวงพ่อแดง แสงกายสิทธิ์
 • ชมหอระฆัง อายุกว่า 100 ปี ชมต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์

วัดที่ 7. วัดศีรษะทอง หรือวัดพระราหู

 • นมัสการสักการะขอพรองค์เทพพระราหูองค์ใหญ่
 • ชมองค์เทพราหู สักการะราหูอมจันทร์ที่สร้างจากกะลามะพร้าวตาเดียว

วัดที่ 8. วัดกลางบางแก้ว หรือวัดคงคาราม

 • นมัสการหลวงปู่เจือ เกจิดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี
 • ชมหอไตร ที่สวยงามอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี

วัดที่ 9. วัดใหม่สุปดิษฐาราม หรือวัดใหม่ริมจวน

 • นมัสการขอพรพระสิวลีองค์ใหญ่
 • ชมและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมาย เช่น พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เทพทันใจ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นต้น
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 9 ที่นั่ง
 • ค่าอาหารเช้า (อาหารกล่อง)
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
 • ค่าชุดถวายพระ และถวายสังฆทาน
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 58,600 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 44,900 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 30,900 บาท