• วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – ถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ
  • คิฟุเนะ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอซาก้า – ปราสาท ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
  • อิสระเต็มวัน – สวนนูโนะบิกิ – ศาลเจ้าอิคุตะ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – อิออน 
รหัส 007-3905
วันที่เดินทาง
พ.ค.66 - ก.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,990 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks